Tømraravdelinga i Gravdal Bygg as

Gravdal Bygg har tømraravdeling både i Bergen og i Førde.

Roald Ask.jpg

Roald Ask

Tittel: Avd. leiar
Mobil tlf: 95 19 60 61
E-post: ra@gravdal.no

Avdelinga i Bergen har sju tilsette. I Førde er vi 18, inkludert sju lærlingar og ein hjelpearbeidar. Gravdal bygg er godkjend lærebedrift og tilknytt Byggopp (Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk). Har du eit byggjeoppdrag? Kontakt avdelingsleiar Roald Ask.

_25A1939_gravdal.jpg