Kampanje Sigdal kjøkken

Kampanje 4 mars til 15 april

No har vi stort sal på alle våre kjøkkenmodellar og ei rekkje kvitevarer. Sigdal er for deg som ønskjer eit norskprodusert kjøkken akkurat som du vil ha det i den farge du mått ønskje.

Kampanjeperiode 4. mars- 15. april.

Asbjørn Osland