Utvikle

Har du eit område som du ynskjer å realisere til bustad eller fritidsføremål, so vil vi svært gjerne høyre ifrå deg! Gravdalgruppa har ei svært lang fartstid i å utvikle tomteområde, og vil vere eit naturleg kontaktpunkt når du vil ha vurdert potensialet i ditt område,

Våre erfarne prosjektutviklarar jobbar saman med dyktige arkitektar – og køyrer heile prosessen i høve prosjektering, kommunal handsaming til sal. Dette sikrar ein effektiv, ryddig og oversiktleg prosess for deg som grunneigar, noko vi meiner er viktig for alle partar.