Kastanjetunet, Parken - Førde

Rekkehus og leilegheiter like ved Hafstad Idrettspark. 

2-3 soverom + gjesteleilegheit
Garasjekjellar med heis
Hafstad Idrettspark som næraste nabo
Husbankfinansiering

Klikk her for meir informasjon  

For at du skal orientere deg kor hen i feltet dei ulike leilegheitene befinn seg har vi laga ei løysing som enkelt hjelper deg med det. Klikk på linken under "kartløysing"  for oversikt (kart over feltet). Denne finn du nederst på sida saman med salsprospektet.

Les her korleis andre opplever det å bu i sentrum.

Ta kontakt med: