Tomtar

Våre hus og hyttekonsept

Gravdalgruppa leverer hus og hytter berre på eigenutvikla tomter /tomtefelt. I tillegg tilbyr vi også enkelte gangar einebustadtomter i våre ettertrakta bustadfelt.


Ta kontakt med Gravdal Bustadprosjekt