Entreprenør Sunnfjord

Gravdalgruppa er ein betydeleg aktør som entreprenør til både offentleg sektor og private byggherrar. Vi har lang erfaring med bygging av skular, barnehagar og omsorgsbustadar til det offentlege, og forretningsbygg og leilegheitsbygg til private profesjonelle byggherrar.

Vi deltek både i konkurransar der byggherre vel totalentreprisar og ved hovudentreprisar. Ved totalentreprise utviklar tilbydarane løysingar i konkurranse med andre aktørar, slik at byggherren får fleire løysingar med pris å velje mellom. Dette gir stor valfridom for byggherre, samtidig som tida til bygget er ferdig blir redusert med ca ½ år, samt at risikoen for byggherre blir redusert.  Vi tilpassar naturlegvis alltid løysinga i tråd med byggherre sine behov og ynskjer.  Totalentreprise bør soleis vere den føretrekte entreprisemodell blant anna med bakgrunn i prinsippet om at ingen bør ha respekt for ei løysing før ein veit kva den kostar.

Ønskjer du likevel å gjennomføre prosjektet med delte entreprisar, er du sjølvsagt hjarteleg velkommen til å ta kontakt med oss for tilbod.

Treng du innspel til framgangsmåte ved bruk av totalentreprise, kontakt dagleg leiar Gravdal Bygg as, Sverre M. Stensæth

Ta kontakt med Gravdal Bygg as

empty.png

Sverre M. Stensæth

Tittel: Dagleg leiar
Mobil tlf: 48 88 18 14
E-post: sms@gravdal.no

empty.png

Ruben Neteland

Tittel: Prosjektleiar. Bergen
Mobil: 91 76 52 63
E-post: rn@gravdal.no