Kjøpe?

Gravdal Bustadprosjekt byggjer stadig ut nye bustadområde. Flytt inn i ein nøkkelferdig budstad - gløym oppussing i lang tid framover!

Byggje?

Er du klar til å byggje draumehuset? Går du med hytteplanar? Gravdalgruppa utviklar tomtefelt både for hus og hytter.  I mange av desse felta har vi tomter som vi sel utan byggeklausul.

Utvikle?

Vi har god erfaring i samarbeid med grunneigarar, og kan hjelpe deg gjennom heile prosessen - frå første synfaring til godkjent reguleringsplan klar til utbyggjing.

Kjøkken?

Gravdal Bygg forhandlar kjøkken, bad og garderobar  frå Huseby og Sigdal samt garderobar frå Langlo.