Org. nr. 996 393 283

Gravdal Bustadprosjekt as

Bente Andenæs.jpg

Bente Andenæs

Tittel: Seljar bustadprosjekt
Område: Sogn & Fj.
Mobil tlf: 90 82 14 17
E-post: ba@gravdal.no

bodil.jpg

Bodil Kidøy Lunde

Tittel: Dagleg leiar
Mobil tlf: 90 85 03 43
E-post: bodil@gravdal.no