Utvikle

Har du eit område som du ynskjer å realisere til bustad eller fritidsføremål, so vil vi svært gjerne høyre ifrå deg! Gravdalgruppa har ei svært lang fartstid i å utvikle tomteområde, og vil vere eit naturleg kontaktpunkt når du vil ha vurdert potensialet i ditt område.

Våre erfarne prosjektutviklarar jobbar saman med dyktige arkitektar – og køyrer heile prosessen i høve prosjektering, kommunal handsaming og sal. Dette sikrar ein effektiv, ryddig og oversiktleg prosess for deg som grunneigar, noko vi meiner er viktig for alle partar.

Vi ser fram til å høyre frå deg!

bodil.jpg

Bodil Kidøy Lunde

Tittel: Dagleg leiar
Mobil tlf: 90 85 03 43
E-post: bodil@gravdal.no