Om Gravdalgruppa

Vi i Gravdalgruppa skal gjere det enklare for deg å bygge bustad

Vi tilbyr ferdige bustader der du ikkje treng å gjere noko meir enn å hente nøkkelen og flytte inn.

Når du skal gjere bustaddraumen til verkelegheit, er det viktig å velje ein samarbeidspartnar du kan stole på. Ein samarbeidspartnar som ordnar alt de har tenkt på – og alt det de ikkje visste måtte gjerast. Kort sagt; ein samarbeidspartnar som gjer bygge-prosessen enklare.

Gravdalgruppa (som består Gravdalgruppa as, Gravdal Prosjektutvikling as, Gravdal Bustadprosjekt as og Gravdal Bygg as) har sidan 1961 vore ein av dei leiande aktørane innan bustadbyggebransjen i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Hovudaktiviteten til gruppa er totalentreprisar innan privat sektor, fortrinnsvis i bustadmarknaden, men vi har i også god erfaring med bygging av omsorgsbustader, skular og barnehagar til offentleg sektor. Gravdalgruppa sel i eit normalår ca. 50 leilegheiter, tomannsbustader og rekkjehus. Vi har kjøkkenbutikk i Førde der vi tilbyr eit rikt utval av kjøkken, bad og garderobar frå to kjente leverandørar. Vi har eigne tømrarar og er godkjent lærebedrift i tømrarfaget.

Gravdalgruppa sitt hovudkontor ligg i Førde, og i tillegg har vi kontor i Bergen. Vi er per i dag ca. 50 tilsette. I tillegg sysselset vi eit større tal underleverandørar. Gravdalgruppa hadde i 2018 ein omsetnad på kr 158 mill. og har ein solid økonomi.

Vår visjon er at vi skal ha det moro på jobb og ha god lønsemd i det vi driv med. Vidare skal vi vere samfunnsbyggande til glede for våre tilsette, våre kundar, våre leverandørar og våre lokalsamfunn.

I juni 2019 etablerte eigarane av Gravdalgruppa og Hellvik Hus Gruppen eit felles eigarselskap, Hellvik Gruppen as. Hellvik Gruppen as vil i 2019 truleg få ein omsetnad på kr 1 milliard og ha ein eigenkapital på ca. kr 300 mill.

Sjå nærare presentasjon av Gravdalgruppa nedanfor.

static1.squarespace.com.jpg

Gravdalgruppa

Førde
Halbrendsøyra 2
Postboks 147, 6801 Førde

Bergen
Eidsvågsbakken 1, 3. etg
5105 Eidsvåg i Åsane

Telefon: 47 87 40 00
post@gravdal.no