Org. nr. 976 539 370

Gravdalgruppa as

Jon Helge Lunde.jpg

John Helge Lunde

Tittel: Styreleiar
Mobil tlf: 47 46 60 74
E-post: jhl@gravdal.no

Bodil Kidøy.jpg

Bodil Kidøy Lunde

Tittel: Dagleg leiar
Mobil tlf: 90 85 03 43
E-post: bodil@gravdal.no

Asbjørn Osland.jpg

Asbjørn Osland

Tittel: KS/ HMS/ IKT-ansvarleg
Mobil tlf: 91 66 75 60
E-post: ao@gravdal.no

Merete Skrede.jpg

Merete Skrede

Tittel: Økonomisjef
Mobil tlf: 97 79 64 40
E-post: ms@gravdal.no

Kari Indrebø.jpg

Kari Indrebø

Tittel: Rekneskapsjef
Mobil tlf: 95 14 27 99
E-post: ki@gravdal.no

Liv Grimsbø.jpg

Liv Grimsbø

Tittel: Marknad og kommunikasjon
Mobil tlf:
40 87 52 46
E-post: lg@gravdal.no

Vee, Ranveig.jpg

Rannveig S. Vee

Tittel: Prosjektrekneskap
Mobil tlf: 99 23 80 37
E-post: rsv@gravdal.no