Grafisk profil

Her kan du sjå eksempel på bruk av logo, farge, typografi og anna materiell som er utvikla til Gravdal gruppa. Profilen og identiteten er utvikla av gasta.no
Last ned den grafiske profilhandboka her for detaljar: Profilhandbok


Logo

Last ned vår logo i positiv

Logo i eps format CMYK
Logo i png format RGB
 

Last ned vår logo i negativ

Logo i eps format
Logo i png format


1433695647830.png

Skrifter

1433695828086.png