Gravdalsholten – nytt attraktivt bustadfelt

Førde

Gravdalsholten – nytt attraktivt bustadfelt

Bu med panoramautsikt - berre fem minutt frå Førde sentrum. 

i01.jpg

Gravdalsholten - einebustadtomter og tomannsbustader for sal

I Gravdalsholten har vi einebustadtomter og tomannsbustader for sal. Her bur du sentrumsnært, med panoramautsikt – og samtidig midt i naturen – med rike turmoglegheiter.

I Gravdalsholten kan du kjøpe ei tomt og bygge din eigen bustad akkurat slik du vil ha den. I første byggetrinn legg vi ut sju attraktive einebustadtomter for sal, utan byggeklausul. Tomtestorleikar: frå 660 m2 til 824 m2.

Du kan også la oss gjere jobben for deg: I første byggetrinn
har vi også tre ferdigprosjekterte tomannsbustader for sal.
Bustadene har ulike løysingar og storleikar.

i02.jpg

Tilkomst

Bustadfeltet har tilkomst frå E39 via industriområde på Reset i Førde kommune.
Ta av frå E39 til vegen Holtemyrane og følg den forbi Nortura til vegen stoppar.
Der finn du skilt som viser oversikt over tomtene vi har for sal i Gravdalsholten bustadfelt. Kvar tomt i første byggetrinn er merka med tomtenummer ute på tomta.

For å komme til dei ulike tomtene, følg stikkene som er merka med blått i toppen.

Seljar: Gravdal Bustadprosjekt AS - eit selskap i Gravdalgruppa.

i03.jpg

Tomtene

Einebustadtomtene vert selde utan byggeklausul.
Tomtene blir levert med ferdig veg, vatn og avløp fram til tomtegrensene.

1. byggesteg har sju tomter for sal:

Tomt 1 = SELD
Tomt 2 = SELD
Tomt 3 = SELD
Tomt 4 = 660 m2
Tomt 5 = SELD
Tomt 13 = 778 m2
Tomt 14 = SELD

Sjå alle detaljar i salsprospektet.

a17.jpg

Status reguleringsplan:

Reguleringsplanen for bustadfeltet er ferdig godkjend i Førde kommune.
Planen har ID1432-201500028. Denne kan de finne på heimesida til Førde kommune, www.forde.kommune.no

Tomtene blir lagt ut for sal med atterhald om kommunal godkjenning.

Kommunenr: 1432
FINN-kode: 906 087 72

Tomannsbustadar

I tillegg til tomter har vi også tre ferdigprosjekterte tomannsbustader i ulike storleikar for sal i same feltet.
Illustrasjonar av tomannsbustader finn du nedanfor.

Planløysingar tomannsbustader

Kontakt

bente.jpg

Bente Andenæs

Tittel: Seljar bustadprosjekt
Område: Sogn & Fj.
Mobil tlf: 90 82 14 17
E-post: ba@gravdal.no