Vie tun 4, Blokk A7

Førde

Vie tun 4, Blokk A7

Flotte leilegheiter - ferdige i januar 2015 -alle selde

i01.jpg

Leilegheitene i Blokk A7 har heilt nye planløysingar som ingen av dei andre blokkene i feltet har. Leilegheitene leverast med balansert ventilasjon med høg gjenvinning, ekstra isolerte vegger og tak, samt gode vindauge. Saman med moglegheit for gasspeis gjev dette eit godt inneklima og eit lågt energiforbruk, noko som betyr mindre straumrekning.

Det er 1 fast garasjeplass til kvar leilegheit i garasjekjellar med tilkomst til leilegheitene via trapperom eller heis. Alle leilegheitene har eikeparkett på golva, med unntak av bad/vaskerom der det vert flis.

01.jpg

Det er eigen sørvendt terrasse/balkong til kvar leilegheit.
Alle kjøparar har rett til bruk av fellesarel innanfor gnr. 43 bnr. 315 i Førde kommune.
Det er etablert leikeplass i feltet.

Vie sør ligg solrikt til cirka tre kilometer frå Førde sentrum. Det er berre 900 meter til Førde Sentralsjukehus, den største arbeidsplassen i fylket, samt Brulandsvellene, handelstyngdepunktet i Førde. Gode skular og barnehagar i nærområdet har saman med etter kvart godt utbygd offentleg infrastruktur gjort Vie til det som var Gravdalgruppa sin visjon i 2002: Bu enkelt og godt på Vie.