Tomannsbustad på Hotelltoppen

Førde

Tomannsbustad på Hotelltoppen

Begge bustadane er selde

Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.